2017-02-25 - БГ 6.1-10 - Диктат ума или диктат Параматмы (Маяпур)

2017-02-25 - БГ 6.1-10 - Диктат ума или диктат Параматмы (Маяпур)